Kristina SVRČINOVÁ

Bakalářská práce

Separace pigment-proteinových komplexů pomocí CN-PAGE s gradientovým gelem

Separation of pigment-protein complexes using CN-PAGE with gradient gels
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti separace pigment-proteinových komplexů (PPC) z thylakoidních membrán chloroplastů vyšších rostlin pomocí nativních elektroforetických technik. V první části se věnuji popisu složení a funkce hlavních PPC ? fotosystému II (PSII) a fotosystému I (PSI), popisu nativní elektroforézy obecně a samotné metodě CN-PAGE (bezbarvé nativní elektroforézy; ?colourless …více
Abstract:
This thesis is focused on possibilities of separation of pigment-protein complexes (PPCs) from thylakoid membranes of higher plant chloroplasts using native electrophoretic techniques. The first part of the thesis is devoted to description of the composition and function of the major PPCs ? photosystem II (PSII) and photosystem I (PSI), to general description of the native electrophoresis principle …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2012
Zveřejnit od: 22. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Irena Kurasová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVRČINOVÁ, Kristina. Separace pigment-proteinových komplexů pomocí CN-PAGE s gradientovým gelem. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta