Lucie POKORNÁ

Diplomová práce

Možnosti daňové reformy v rámci fiskální konsolidace v ČR

The Possibility of Tax Reform in the Frame of Fiscal Consolidation in the CZE
Anotace:
Diplomová práce popisuje daňový a fiskální systém, jednotlivé daně a návrhy vládních politických stran. Dále popisuje změny, které po 1.1.2008 nastaly a jednotlivé názory na dopad příjmů do veřejných rozpočtů. Obsahuje vyhodnocení dotazníkového šetření, jehož cílem bylo zjistit názory široké veřejnosti.
Abstract:
The diploma paper describes the tax system aned fiscal system before the reform and the election programmes of the Czech political parties. It deals with the changes of particular taxes. There is descibed the opinions of the public.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2008
  • Vedoucí: Ing. Ježek Petr, Ph.D., MRCVS

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická
http://arl.ujep.cz/

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta sociálně ekonomická

Magisterský studijní program:
Ekonomika a management