Bc. Veronika Mazourová

Diplomová práce

Buněčný pohyb a invaze kryptosporidií (Apicomplexa)

Cell motility and invasion in cryptosporidia (Apicomplexa)
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá studiem pohybu u jednobuněčných parazitů – kryptosporidií (Apicomplexa). Teoretická část shrnuje základní informace o kryptosporidiích, vysvětluje mechanismus pohybu výtrusovců a působení chemických látek ovlivňujících cytoskelet. Také jsou zde probírány některé metody studia buněčného pohybu. Praktická část navazuje na výsledky získané v bakalářské práci a využívá kombinovaného …více
Abstract:
This thesis is dedicated to a study of motion of unicellular parasites – cryptosporidia (Apicomplexa). The theoretical part summarizes basic information about cryptosporidia, explains the mechanism of apicomplexan movement and chemical drugs affecting cytoskeleton. There are also discussed some methods commonly used for study of cell motility. The practical part builds on the results obtained in bachelor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Andrea Bardůnek Valigurová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biochemie / Analytická biochemie

Práce na příbuzné téma