Theses 

Buněčný pohyb a invaze kryptosporidií (Apicomplexa) – Bc. Veronika Mazourová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biochemie / Analytická biochemie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Veronika Mazourová

Diplomová práce

Buněčný pohyb a invaze kryptosporidií (Apicomplexa)

Cell motility and invasion in cryptosporidia (Apicomplexa)

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá studiem pohybu u jednobuněčných parazitů – kryptosporidií (Apicomplexa). Teoretická část shrnuje základní informace o kryptosporidiích, vysvětluje mechanismus pohybu výtrusovců a působení chemických látek ovlivňujících cytoskelet. Také jsou zde probírány některé metody studia buněčného pohybu. Praktická část navazuje na výsledky získané v bakalářské práci a využívá kombinovaného přístupu experimentálních, mikroskopických, biochemických a molekulárně biologických metod ke studiu jednotlivých cytoskeletálních elementů parazita.

Abstract: This thesis is dedicated to a study of motion of unicellular parasites – cryptosporidia (Apicomplexa). The theoretical part summarizes basic information about cryptosporidia, explains the mechanism of apicomplexan movement and chemical drugs affecting cytoskeleton. There are also discussed some methods commonly used for study of cell motility. The practical part builds on the results obtained in bachelor‘s thesis and applies a combined approach of experimental, microscopic, biochemical and molecular biological methods for the study of specific cytoskeletal elements of the parasite.

Klíčová slova: Buněčný pohyb, Cryptosporidium, Aktinomyozinový motor, Jasplakinolid, Cytochalasin D, Kolchicin, Klouzavý pohyb, Cell motility, Actomyosin motor, Jasplakinolide, Cytochalasine D, Colchicine, Gliding motility

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Andrea Bardůnek Valigurová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 05:18, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz