Lucie GABKOVÁ

Diplomová práce

Trestné činy spojené s terorismem a rasovou nesnášenlivostí

Crimes related to terrorism and racial intolerance
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o trestných činech páchaných ve spojitosti s terorismem a rasovou nesnášenlivostí, příčinách této trestné činnosti a možném vývoji budoucího stavu z hlediska současné politické, společenské a sociální situace. Dále je v práci popsán postup orgánů činných v trestním řízení při odhalování a objasňování trestné činnosti spojené s terorismem a extremismem. V závěru práce …více
Abstract:
This dissertation is about criminal acts, which are connected to terrorism, racial intolerance, reasons of this criminal acting and other possible evolution of future situation from the point of views of contemporary political, community and social situation. Further is in dissertation described process organs active in criminal acts in revealing and clarifying criminal activity connected with terrorism …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GABKOVÁ, Lucie. Trestné činy spojené s terorismem a rasovou nesnášenlivostí. Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo