Bc. Renata Hrůzová

Bakalářská práce

Zdroje financování podnikových činností

Sources of business activities financing
Anotace:
Tématem této bakalářské práce jsou „Zdroje financování podnikových činností“. Teoretická část se zaměřuje na majetkovou a kapitálovou strukturu podniku, dále na formy jeho financování pomocí úvěru a leasingu a jsou zde uvedeny metody porovnávání tohoto financování. V praktické části je pak uvedena vybraná konkrétní společnost a provedena komparace jejího úvěrového a leasingového financování. V závěru …více
Abstract:
The topic of this bachelor work is „Sources of business activities financing“. The theoretical part is dedicated to ownership and capital structure of a company. This part is also focused to forms of the company financing where is financing with the aid of credit and leasing analysed in detail and there are introduced methods of this way of financing. In the practical part the selected company is introduced …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Ivana Turková, MBA
  • Oponent: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance