Bc. Markéta ONDRUŠOVÁ

Diplomová práce

Vliv použitého přístroje na výsledek měření tělesného složení pomocí bioelektrické impedance

The influence of the apparatus used for outcome measurement of body composition by bioelectrical impedance
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vlivem použitého přístroje na výsledek měření tělesného složení pomocí bioelektrické impedance. V současné době je metoda bioelektrické impedance velmi rozšířenou metodou, avšak regresní rovnice a referenční soubory bioimpedančních přístrojů nejsou firmami zveřejňovány. Cílem této práce bylo analyzovat naměřené výsledky zastoupení tělesného tuku a celkové tělesné vody …více
Abstract:
This diploma thesis examines the influence of the apparatus used for outcome measurement of body composition by bioelectrical impedance. Currently, the bioelectrical impedance method is a very commonly used method, but the regression equation and reference files of the bioimpedance devices are not published by any companies. The aim of this study was to analyze the measured representation results of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2014
Zveřejnit od: 4. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Petr Kutáč, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ONDRUŠOVÁ, Markéta. Vliv použitého přístroje na výsledek měření tělesného složení pomocí bioelektrické impedance. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta