Bc. Lenka Kolářová

Diplomová práce

Děti v ohrožení - problémy náhradní výchovné péče

Children in danger - problems of alternative child care
Anotace:
Diplomová práce „Děti v ohrožení – problémy náhradní výchovné péče“ pojednává o situaci dětí, které vyrůstají v prostředí, které ohrožuje jejich zdravý vývoj. Z tohoto důvody jsou odebrány z biologické rodiny a musí být umístěny do náhradní výchovné péče. Děti pak vyrůstají buď v některém ze zařízení ústavní výchovy, nebo v náhradní rodinné péče. Součástí práce je představení situací, které mohou vést …více
Abstract:
Diploma thesis „Children in danger – problems of alternative child care “ deals with situation of children who grow up in environment which threaten their healthy evolvement. These children children are taken away from biological family and they have to go to alternative child care. Children grow up in isnstitution of institutional care or in substitute family. In diploma thesis there are inscribed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Olga Kusá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta