Bc. Eva SOCHOROVÁ

Diplomová práce

Využití čistírenských kalů pro kompostování a pro zemědělskou půdu na ČOV Jaroměř a ČOV Trutnov

Utilization of sewage sludges for composting and their using on farmland for ČOV Jaroměř and ČOV Trutnov
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku kalů z čištění komunálních odpadních vod v České republice. Zabývá se jejich využitím v zemědělství, zejména využitím jako suroviny pro kompostování. Řeší tuto možnost z legislativního hlediska i na konkrétních příkladech čistíren odpadních vod v Jaroměři a Trutnově. Stěžejními předpisy této oblasti nakládání s čistírenskými kaly je Vyhláška MŽP č. 382/2001 …více
Abstract:
The Diploma Thesis is focused on the issue of sludge from treatment of urban waste water in the Czech Republic. It deals with their use in agriculture, particularly the use as raw material for composting. It addresses this from a legislative standpoint, and the specific examples of waste water treatment plants in Jaroměř and Trutnov. The main provisions of the management of the sewage sludge is Ministry …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Věra Kreníková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOCHOROVÁ, Eva. Využití čistírenských kalů pro kompostování a pro zemědělskou půdu na ČOV Jaroměř a ČOV Trutnov. Ústí nad Labem, 2009. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 27. 04. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí