Ivona KALMUSOVÁ

Bakalářská práce

Prožitkové učení a interaktivní vzdělávací projekty a jejich význam pro vzdělávání žáků mladšího školního věku

Experiential learning and interactive training projects in impact on pupils in younger school age.
Anotace:
Práce se zabývá významem učení se prožitkem pro rozvoj vzdělávání dětí mladšího školního věku. V teoretické části práce je rozebrána současná situace v českém školství, směry, kterými se ubírají snahy o inovaci, zaměřuje se i na další možnosti a výzvy, které s sebou modernizace českého školství přináší. Cílem výzkumného šetření je především analýza náhledu učitelů na přínos interaktivních vzdělávacích …více
Abstract:
The work addresses the importance of learning by experience for the development of education in elementary school pupils. The theoretical part of the work analyzes the current situation in the Czech education system, the directions of innovation efforts, and focuses on other opportunities and challenges that come together with modernization of the Czech education. The research primarily pursues an …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2013
Zveřejnit od: 29. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KALMUSOVÁ, Ivona. Prožitkové učení a interaktivní vzdělávací projekty a jejich význam pro vzdělávání žáků mladšího školního věku. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.3.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 29. 3. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 5a6ydv 5a6ydv/2
29. 3. 2013
Složky
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.