Bc. Iva Hudečková

Diplomová práce

Srovnání reliability a predikčních vlastností inventářů strategií učení se cizímu jazyku

Comparison of Reliability and Predictive Characteristics of Foreign Language Learning Strategy Inventories
Anotace:
Diplomová práce se zabývá otázkou, jak nejlépe zjišťovat strategie učení se cizímu jazyku. V teoretické části jsou vymezeny strategie učení, je představena jedna z nejpoužívanějších klasifikací strategií, dále jsou popsány metody zjišťování strategií učení se cizímu jazyku a tři konkrétní inventáře, jejichž edukometrické vlastnosti jsou srovnávány v praktické části diplomové práce. Praktická část se …více
Abstract:
This thesis deals with question how can we determine foreign language learning strategies in the best way. In the theorical part, there is defined learning strategies, is presented one of the most used classification of strategies, description of methods using for finding foreign language learning strategies, and some information about three concrete inventoriers whose educometric qualities are compared …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta