Tomáš VLASÁK

Bakalářská práce

Autorizace Wi-Fi uživatelů prostřednictvím radius server napojeného na AD

Authorization of Wi-Fi users via a radius server connected to AD
Anotace:
Tato práce se zabývá vytvořením modelové Wi-Fi sítě. Hlavním cílem práce je vytvořit funkční Wi-Fi síť, která bude realizovat autorizaci AD uživatelů na základě identit prostřednictvím RADIUS serveru na platformě Windows serveru 2019 společně s potřebnými funkcemi a rolemi na straně serveru s konfigurací WLC kontroléru a AP. Následně je tento postup sepsán v podobě manuálu. Součástí práce je rešerše …více
Abstract:
This work deals with the creation of a model Wi-Fi network. The main goal of the work is to create a functional Wi-Fi network that will implement the authorization of AD users based on identities via RADIUS server on the Windows server 2019 platform, together with the necessary server-side features and roles with the configuration of the WLC controller and AP. Subsequently, this procedure is written …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 7. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Smolka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VLASÁK, Tomáš. Autorizace Wi-Fi uživatelů prostřednictvím radius server napojeného na AD. Ostrava, 2021. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta