Eva BOŠKOVÁ

Bakalářská práce

Es bleibt noch zu erforschen... Zur Verwendung der Konstruktion bleiben + zu + Infinitiv im Deutschen und zůstat/zbývat + Infinitiv im Tschechischen

Es bleibt noch zu erforschen... Use and comparison of the construction bleiben + zu + inf. in German and the constructions zůstat/zbývat + inf. in Czech
Abstract:
This Bachelor Thesis deals with detailed characteristics, systematic classification and the use of the German infinitive phrase "bleiben + zu + infinitive (Es bleibt noch zu erforschen)" and its comparison with its Czech equivalent "zbývat + (dative) + infinitive." Practical section consists of an analysis of electronic corpora and on its basis were found other corresponding Czech structures.
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá podrobnou charakteristikou, systematickým zařazením a použitím německé infinitivní vazby bleiben + zu + infinitiv (Es bleibt noch zu erforschen) a jejím srovnáním s jejím českým ekvivalentem zbývat + (dativ) + infinitiv. V praktické části byla provedena analýza elektronických korpusů, na jejímž základě byly nalezeny další odpovídající české konstrukce.
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 8. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Viktor Tichák

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BOŠKOVÁ, Eva. Es bleibt noch zu erforschen... Zur Verwendung der Konstruktion bleiben + zu + Infinitiv im Deutschen und zůstat/zbývat + Infinitiv im Tschechischen . Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Německá filologie - Španělská filologie

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 5a7gu7 5a7gu7/2
22. 8. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
22. 8. 2017
Marklová, E.
23. 8. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.