Bc. Petra Weiserová

Diplomová práce

Výukové metody odborných předmětů používané na středních odborných školách

Teaching methods used in vocational subjects at secondary schools
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou výukových metod ve výuce odborných předmětů na střední odborné škole. Teoretická část je zaměřena na výukové metody jako prvek edukačního procesu, celkovému přehledu a rozčlenění výukových metod. Praktická část je zaměřena na kvantitativní výzkum. Jsou zde analyzovány informace získané dotazníkovým šetřením, které bylo provedeno u žáků a učitelů vybraných středních …více
Abstract:
This thesis deals with teaching methods in vocational subjects teaching in secondary school. Theoretical part discusses the teaching methods as an element of the educational process, a general overview and a distribution of teaching methods. The practical part is focused on quantitative research. There are analyzed the information obtained by questionnaire survey, that was carried out by students and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2016
  • Vedoucí: Ing. Pavla Stejskalová
  • Oponent: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta