Jana Vránková

Disertační práce

Vliv využití nových zdrojů zemního plynu na energetickou bezpečnost v USA

The influence of new natural gas sources on energy security in the USA
Anotace:
Práce se zabývá vlivem nových zdrojů zemního plynu na energetickou bezpečnost v USA. Novými zdroji se myslí především břidlicový plyn, pak také roponosné písky a další zdroje. Hlavním cílem práce je posouzení dopadu změn v těžbě a obchodu s plynem na energetickou bezpečnost a soběstačnost v USA. Práce je členěna do pěti kapitol. První kapitola je teoretická a vytváří tak rámec pro další části práce …více
Abstract:
The thesis focuses on the influence of new natural gas sources on energy security in the USA. The new sources include mainly shale gas, but also tight gas and others. The main objective of the thesis is to evaluate the impact of changes in production and trade in gas on energy security and self-sufficiency of the USA. The thesis is divided into five chapters. The first chapter is theoretic and thus …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 3. 2017
  • Vedoucí: Pavel Neumann
  • Oponent: Milan Vošta, Peter Baláž, Jiří Pospíšil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53581