Theses 

Logistické systémy v nákupu, zásobování a skladování – Ing. Jonáš Kosejk

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Jonáš Kosejk

Bakalářská práce

Logistické systémy v nákupu, zásobování a skladování

Logistic systems in purchasing, supplying and storaging

Anotace: Hlavním cílem této práce je seznámit čtenáře s procesy logistických systémů v nákupu, skladování a zásobování a jejich následnou aplikací na vybrané společnosti. V teoretické části se zabývám obecnou problematikou logistického řetězce, formulací důležitých logistických činností a v detailnějším pohledu vybrané procesy definuji na základě teoretických poznatků. Na jednotlivé procesy a metody nahlížím z hlediska jejich přínosu, zjednodušení a zefektivnění z hlediska podnikové logistiky. Praktická část se zaměřuje na specifikaci vybrané společnosti, jejího produktu, zhodnocení uskutečněných změn a vymezení konkrétních logistických procesů, v rámci kterých je možné realizovat zefektivnění v podnikové logistice.

Abstract: The main goal of this work is to introduce the processes of logistic systems in purchase, supply and storage areas and their following application on a chosen company. The theoretical part is focused on common problems of the logistic chain and the defining of important logistic operations. Several chosen processes are being described in more detail on the basis of theoretical findings. Single processes and methods are assessed in light of their contribution, simplification and higher efficiency of the company logistics. The practical part is focused on specification of the chosen company, its product, evaluation of realized changes and defining of concrete logistic processes that are able to help in higher efficiency of company logisitics.

Klíčová slova: Logistický systém, logistika, zásobování, skladování, nákup, logistický řetězec. Logistic system, logistics, supplying, warehousing, purchasing, logistic chain.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
  • Oponent: Ing. Jiří Zahrádka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 15:17, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz