Bc. Adam Antal

Bakalářská práce

Spiritualita v bojovém umění nindžucu

Spirituality in the Martial Art of Ninjutsu
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou spirituality v bojovém umění nindžucu. Teoretická část práce obsahuje stručný přehled vzniku a vývoje bojových umění. Praktickou část práce tvoří vyhodnocení a souhrnné výsledky kvalitativního a kvantitativního průzkumu zaměřeného na identifikaci základných postojů respondentů k spiritualitě v bojových uměních.
Abstract:
The bachelor´s thesis focuses on the spiritual dimensions of the Martial Art of Ninjutsu. The theoretical part includes a brief overview of the origin and development of the martial arts. The practical part of the thesis presents the evaluation and summary results of the qualitative and quantitative survey aimed at establishing the fundamental approach of the respondents to the spirituality in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jindřiška Kohoutková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Speciální edukace bezpečnostních složek

Práce na příbuzné téma