Jakub Horáček

Bakalářská práce

Marketingová situační analýza vybraného pivovaru

Marketing situation analysis of selected brewery
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je zpracování marketingové situační analýzy vybraného pivovaru a poukázat na to, v jakém prostředí se pohybuje a v jaké situaci se pivovar právě nachází. V teoreticko-metodologické části budou popsány pojmy, které vysvětlují obsah situační analýzy a metody, které slouží k provedení marketingové situační analýzy. Vybraný subjekt byl analyzován s použitím PESTEL analýzy …více
Abstract:
Subject of this bachelor work is marketing situational analysis processing of chosen brewery and to point out in what enviroment and what situation the brewery is located. In theoretical-methodological part terms will be described, that explain the content of situational analysis and method, which serve to implement the marketing situational analysis. Selected subject was analyzed using PASTEL analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Dana Johnová
  • Oponent: Ing. Vladimír Filip

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví