Bc. Kateřina Abrahamová

Bakalářská práce

Postavení a pravomoci prezidenta republiky

Position and authorities of the president of Republic
Anotace:
Téma bakalářské práce je „Postavení a pravomoci prezidenta republiky“. V první kapitole je poskytnut náhled na postupný historický vývoj postavení a pravomocí prezidenta. V druhé kapitole se zabývá podrobným popisem postavení prezidenta republiky a jeho současnými pravomocemi. Tyto pravomoci jsou rozděleny na pravomoci kontrasignované a nekontrasignované, které jsou rozděleny vůči vládě, parlamentu …více
Abstract:
The topic of this work is the position and authorities of the president of the Republic. In the first chapter is looking at the history of development of position and authorities of president. The second chapter of this work deals with detailed description of president position of republic and his present authorities. The authorities of president are divided at the authorities with adding the signature …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Jan Charvát, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní