Jan Patka

Diplomová práce

Způsoby ovlivnění nákupního chování spotřebitele

Factors influencing consumer buying behaviour
Anotace:
Nové poznatky z neurologických, psychologických i marketingových oborů do jisté míry vyvracejí platné ekonomické postuláty a přinášejí odlišný pohled na chování spotřebitele, jenž se při nákupu často nechová racionálně, ale jedná na základě zjednodušených stimulů, jako jsou emoce nebo intuice. Důsledkem je vznik manipulativních technik, jejichž pomocí lze zvýšit efektivnost prodejů, ale které zároveň …více
Abstract:
New findings from neuroscience, psychology and marketing disciplines to a certain extent disprove existing economic postulates and bring a different view on consumer behaviour, who do not behave rationally on purchase, but act based on simplified stimuli, such as emotion or intuition. The result is the emergence of manipulative techniques, which can be used to increase the effectiveness of sales, but …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Tomáš Sigmund
  • Oponent: Lenka Palová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45005