Bc. et Bc. Nikola Koutná

Diplomová práce

Vliv bodových defektů na stabilitu a mechanické vlastnosti nitridů a oxidů

Impact of point defects on stability and mechanical properties of nitrides and oxides
Anotace:
Nitridy jsou díky svým vynikajícím vlastnostem používány jako ochranné vrstvy různých nástrojů a mechanických komponent, dekorativní povlaky, elektrické kontakty a difuzní bariéry v elektronických zařízeních. I přes svůj obrovský technologický úspěch a význam ve vývoji super tvrdých materiálů však stále vyvolávají řadu otázek. Cílem této práce je komplexně prostudovat fázovou stabilitu nejvýznamnějších …více
Abstract:
Owing to their superior physical properties, nitrides are applied as wear-protection coatings for tools and mechanical components, decorative coatings, electrical contacts, and diffusion barriers in electronic devices. Despite their tremendous technological success and importance in the quest for super hard materials, a number of fundamental questions remain. This work aims to comprehensively investigate …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. David Holec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta