Petr Krejcar

Bachelor's thesis

Zhodnocení ekonomického vývoje a analýza strategie růstu společnosti SEČTENO s.r.o.

Evaluation of economic progress and analysis of growth strategies of Sečteno s.r.o. company
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je provedení analýzy vývoje společnosti Sečteno s.r.o. pomocí nástrojů strategické analýzy a vytvoření scénářů budoucího vývoje společnosti. V teoretické části jsou dle odborné literatury charakterizovány dílčí metody analýzy okolí a prostředí podniku. V praktické části je pro analýzu vnějšího okolí podniku použita analýza PESTEL, analýza odvětví, konkurence a Porterův model …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyze the development of the company Sečteno s.r.o. using the methods of strategic analysis and construct scenarios of future possible development. In the theoretical part, parts of strategic analysis that are used in this thesis are presented using scholarly literature. In the practical part of this thesis, PESTEL analysis, industry analysis, competition analysis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 2. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 2020
  • Supervisor: Pavel Mikan

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/81735