Bc. Jaroslava Vaculíková

Diplomová práce

Stanovení množství vybraných karotenoidů u meruňek a broskví z jižní Moravy.

Determination of Selected Carotenoids in Apricot and Peach Fruit from South Moravia.
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo stanovení množství beta-karotenu a luteinu u vybraných odrůd meruněk a broskví z jižní Moravy. Mezi zástupce odrůd meruněk byla vybrána odrůda Bergeron, Goldrich, Maďarská, Rakovského a Velkopavlovická. K analýze broskví byli vybrané odrůdy Harbrite, Harbinger, Redhaven, Fenix, Flamingo, Earliglo, Sunhaven, Tena a Luna raná. Meruňky i broskve byli vypěstované v soukromých …více
Abstract:
The aim of this thesis was to determine amount of beta-carotene and lutein in selected cultivars of apricots and peaches from south Moravia region. For analys of apricot cultivars were selected cultivars Bergeron, Goldrich, Maďarská, Rakovského and Velkopavlovická. For the peaches were selected cultivars Harbrite, Harbinger, Redhaven, Fenix, Flamingo, Earliglo, Sunhaven, Tena and Luna raná. All sample …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013
Zveřejnit od: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vaculíková, Jaroslava. Stanovení množství vybraných karotenoidů u meruňek a broskví z jižní Moravy.. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe