Bc. Andrea VOJTOVÁ

Master's thesis

Návrh způsobu kalkulace lakovacího střediska

Proposal of the paint shop cost calculation
Anotácia:
Diplomová práce objasňuje kalkulační systém pro tvorbu cen u lakovaných dílů ve společnosti INOTECH s.r.o.. Poukazuje na problematiku kalkulací a s tím spojenou identifikaci nákladů. Dochází k analýze současného stavu na pracovišti lakovny, detailnímu rozboru nákladové struktury a návrhu úprav stávajícího kalkulačního vzorce. Použitelnost upraveného kalkulačního vzorce je ověřena na příkladech u jednotlivých …viac
Abstract:
The thesis explains the costing system for pricing of varnished parts in INOTECH Inc. It points out the issue of costing and the associated cost identification. There is an analysis of the current state of the paint shop, a detailed analysis of the cost structure and a proposal for modification of the existing calculation formula. The applicability of the modified calculation formula is verified on …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2019
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Tomáš Broum, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOJTOVÁ, Andrea. Návrh způsobu kalkulace lakovacího střediska. Plzeň, 2019. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Mechanical Engineering

Master programme / odbor:
Mechanical Engineering / Industrial Engineering and Management