Bc. Jana Roubalová

Bakalářská práce

Duševní hygiena v životě manažera ve zdravotnictví

Mental Hygiene in the Life of the Manager in Health Service
Anotace:
Život ve společnosti se odehrává ve dvou rovinách – pracovní a rodinné. U mužů nevzniká v tomto ohledu žádný nebo malý problém. U ženy, zejména u ženy manažerky však může v těchto rovinách nastat problém. Budování kariéry a plánování rodiny hraje pro mnoho žen zásadní okamžiky jejího života, které buď kladně či záporně působí na její tělesnou,duševní a sociální pohodu. Ženy jsou stejně dobré manažerky …více
Abstract:
The life of individual in society takes place on two planes – occupational one and the domestic one. Men encounter in this respect usually only a minor issues or perhaps register none. Women,on the other hand, especially female managers, may encounter problems on both levels. Building career and planning family represents for many women crucial moments in their lives with either positive or negative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Mgr. Joža Spurný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS