Bc. Karolína Vovsová

Diplomová práce

Poptávka po alternativních formách ubytování mezi mládeží v České republice

Demand for Alternative Forms of Accommodation on Youth Market in the Czech Republic
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na poptávku po alternativních zdrojích ubytování mezi mládeží v České republice. Cílem práce je analýza poptávky mládeže v České republice po sdílené ekonomice a následné navrhnutí hoteliérům, co udělat pro oslovení více klientů ze segmentu české mládeže. Teoretická část uvádí čtenáře do problematiky sdílené ekonomiky: uvádí její SWOT analýzu, seznamuje s tím, jak sdílená …více
Abstract:
This thesis is focused on the demand for alternative forms of accommodation among the youth in the Czech Republic. The aim of the paper is the analysis of the demand for shared economy by young people in the Czech Republic and a follow-up suggestion to the hotel managers what to do in order to address more clients among young Czech people. The theoretical part introduces the issue of shared economy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Stanislava Belešová, PhD.
  • Oponent: Ing. Jana Kalabisová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství

Práce na příbuzné téma