Veronika Studená

Bachelor's thesis

Dopravní nehodovost v silniční dopravě na území České republiky

Accident Rate in Road Transport in the CR
Anotácia:
Tématem mé bakalářské práce je dopravní nehodovost v silniční dopravě na území České republiky. V první kapitole jsem popsala teoretická východiska bezpečnosti silničního provozu. Druhá kapitola obsahuje analýzu příčin dopravní nehodovosti na území České republiky. Třetí kapitola obsahuje mé osobní návrhy ke snížení počtu dopravních nehod. Čtvrtá, poslední kapitola obsahuje vyhodnocení navržených opatření …viac
Abstract:
The theme of my bachelor thesis is road traffic accident rate in the Czech Republic. In the first chapter I wrote the theoretical basis of road safety. The second chapter contains analysis of causes traffic accidents on territory of the Czech Republic. The third chapter contains my personal suggestions to reduce quantity of road traffic accidents. The fourth, last chapter contains an evaluation of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 7. 6. 2021
 • Vedúci: Ing. Michal Turek, Ph.D.
 • Oponent: doc. Ing. Josef Kubík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 8. 6. 2021 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola logistiky o.p.s.

COLLEGE OF LOGISTICS

Bachelor programme / odbor:
Logistic / Logistics of Transport

 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.