Bc. Ondřej Vlach

Bakalářská práce

Analýza trhu nemovitostí v ČR

Analysis of the Real Estate Market in Czech Republic
Anotace:
Tato bakalářská práce analyzuje trh nemovitostí v České republice z hlediska kupních cen. Vedle základní charakteristiky trhu nemovitostí a základních pojmů s tím spojených je v práci popsán dosavadní vývoj kupních cen pro jednotlivé typy nemovitostí ve všech krajích (okresů u pozemků). Na tuto část navazuje praktická část, ve které je provedena analýza současného trhu nemovitostí z hlediska kupních …více
Abstract:
My Bachelor´s dissertation analyses the real estate market in the Czech Republic from the point of view of buying prices. Beside the fundamental character of the real estate market and the related basic notation is the buying prices´ development up to now for all types of immovables in counts (for lands in cantons) written. Consequently continous the practical part in which is the present state of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Helena Cetlová
  • Oponent: Ing. Jaroslava Holasová, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management malého a středního podnikání