Bc. Nina FÁROVÁ

Diplomová práce

Není učitel jako učitel(ka) - Situace mužů-učitelů v mateřských školách

The male teacher is not like the female teacher - Situation of male teachers in kindergartens
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na muže, kteří vykonávají jedno z nejvíce feminizovaných povolání v České republice, na muže pracující v mateřských školách. Tito muži narušují 'normální' genderové biografie, protože si vybrali povolání, kde dominují především ženy. Provedený kvalitativní výzkum je založený na sedmnácti polostrukturovaných rozhovorech s muži-učiteli a zúčastněném pozorování ve vybraných …více
Abstract:
This thesis is focused on men who work in one of the most feminized occupation in the Czech Republic, on men working in kindergartens. These men disrupt the "normal" gender biographies, because they have chosen the occupation that is predominantly occupied by women. The research of this thesis is based on qualitative research that includes seventeen semi-structured interviews with male-teachers and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Alena Pařízková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FÁROVÁ, Nina. Není učitel jako učitel(ka) - Situace mužů-učitelů v mateřských školách. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie