Bc. Nina FÁROVÁ

Master's thesis

Není učitel jako učitel(ka) - Situace mužů-učitelů v mateřských školách

The male teacher is not like the female teacher - Situation of male teachers in kindergartens
Abstract:
Tato diplomová práce se zaměřuje na muže, kteří vykonávají jedno z nejvíce feminizovaných povolání v České republice, na muže pracující v mateřských školách. Tito muži narušují 'normální' genderové biografie, protože si vybrali povolání, kde dominují především ženy. Provedený kvalitativní výzkum je založený na sedmnácti polostrukturovaných rozhovorech s muži-učiteli a zúčastněném pozorování ve vybraných …more
Abstract:
This thesis is focused on men who work in one of the most feminized occupation in the Czech Republic, on men working in kindergartens. These men disrupt the "normal" gender biographies, because they have chosen the occupation that is predominantly occupied by women. The research of this thesis is based on qualitative research that includes seventeen semi-structured interviews with male-teachers and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Alena Pařízková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

FÁROVÁ, Nina. Není učitel jako učitel(ka) - Situace mužů-učitelů v mateřských školách. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/