Bc. Vojtěch Joklík

Diplomová práce

Vliv nízké nezaměstnanosti v České republice na firemní nábor pracovníků.

The effect of low unemployment in the Czech Republic on the corporate recruitment
Anotace:
Tato práce je zaměřena na popis pracovního trhu a nezaměstnanosti v České republice. Zabývá se vývojem nezaměstnanosti od minulosti až po současnost. Jsou zde uvedeny některé způsoby, jak mohou firmy nalézt nové zaměstnance. Dále je popsán vliv nezaměstnanosti na českou ekonomiku a trh práce. V poslední části jsou předloženy osobní zkušenosti s různými agenturními společnostmi a s přijímacími pohovory …více
Abstract:
This work is focused on the description of the labor market and unemployment in the Czech Republic. It deals with the development of unemployment from the past to the present. Here are some ways companies can find new employees. The impact of unemployment on the Czech economy and the labor market is also described. In the last part, personal experiences with various agency companies and with job interviews …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 9. 2020
  • Vedoucí: Ing. Stanislav Heczko, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Michal Kavan, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS