Bc. Jakub Florian

Bakalářská práce

Porovnání výsledků zimní kondiční přípravy rozhodčích fotbalu na neprofesionální úrovni

Comparison of the winter fitness training of football referees at unprofessional level
Anotace:
FLORIAN, Jakub: Porovnání zimní kondiční přípravy rozhodčích fotbalu na neprofesionální úrovni, bakalářská práce. (57 str.) Brno: Masarykova univerzita, 2016. V této bakalářské práci jsou vybraní rozhodčí testováni za účelem porovnání jejich kondice před začátkem zimní kondiční přípravy a po jejím skončení. Rozhodčí se podrobili třem testům, a to T-testu, Coda testu a Ariet testu. První měření proběhlo …více
Abstract:
FLORIAN, Jakub: Comparison of the winter fitness training of football referees at unprofessional level, Bachelor thesis. (57 pp.) Brno: Masaryk University, 2016. In this Bachelor thesis are the selected referees tested in order to compare their condition before the beginning and after the end of winter fitness training. The referee were undergone three tests, T-test, Coda test and Ariet test. The first …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: PaedDr. Karel Večeřa
  • Oponent: Mgr. Pavel Vacenovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport

Práce na příbuzné téma