Petra Vašíčková

Master's thesis

Krizový management podniku

Crisis management of company
Abstract:
Předmětem diplomové práce je analýza krizového scénáře podniku Petainer Czech Holdings s.r.o. v Aši a prokázání efektivity jeho krizového managementu. V teoretické části jsou definovány základní pojmy spojené s krizovým managementem. Praktická pasáž zkoumá pomocí kvalitativního šetření a vybraných statistických metod funkčnost krizového managementu firmy. Zjišťuje, zda by byl krizový scénář realizovatelný …more
Abstract:
The subject of this thesis is to analyze the crisis scenario of company Petainer Czech Holdings s.r.o. in Aš and prove theeffectiveness of its crisis management. The theoretical partdefines the basic concepts associated with crisis management.The practical section examines functionality of crisis management by using qualitative survey and selected statistical methods. The thesis determines whether …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 1. 2017

Thesis defence

 • Supervisor: Ing. Jana Pechová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ŠKODA AUTO a.s., ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

ŠKODA AUTO a.s.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Master programme / field:
Economics and Management / Marketing Management in the Global Environment

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 5b11r9 5b11r9/2
7/1/2017
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Švejdar, L.
7/1/2017
Švejdar, L.
9/1/2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.