Bc. Zita Zítková

Diplomová práce

Prevence konzumace alkoholu u žáků středních škol v Brně

Prevention of alcohol consumption among secondary school students in Brno
Anotace:
Diplomová práce „Prevence konzumace alkoholu u žáků středních škol v Brně“ se zaobírá otázkou užívání alkoholu dětmi na středních školách a tím, jakým způsobem je možné u této věkové skupiny předcházet vzniku případné závislosti. Práce je rozčleněna do dvou navazujících částí, kdy první – teoretická část čerpá především z odborné literatury. Druhá část je zpracována v praktické rovině, jejíž základ …více
Abstract:
The thesis "Prevention of alcohol consumption among high school students in Brno" deals with the issue of alcohol use by children in secondary schools and the way in which it is possible in this age group to prevent possible abuse. The work is divided into two connected parts, the first - the theoretical section draws mainly from literature. The second part is based on a practical level, which formed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy