Kateřina Piskačová

Bakalářská práce

Úplatné převody v dani z nabytí nemovitých věcí

Paid transfers of tax on the acquisition of immovable property
Anotace:
Práce je zaměřena na úplatné převody v dani z nabytí nemovitých věcí v České republice. Přibližuje varianty zdanění při úplatném převodu vlastnického práva kupní smlouvou. Teoretická část se zabývá především daňovou teorií, která je společná pro celou daňovou soustavu v ČR. Konkrétním předmětem zájmu je přímo daň z nabytí nemovitých věcí a její správa. V analyticko-praktické části jsou analyzovány …více
Abstract:
The thesis is focused on the paid transfers of tax on the acquisition of immovable property in the Czech Republic. It describes the variants of taxation in the case of paid transfers of ownership right through a purchase contract. The theoretical part of the thesis deals primarily with tax theory, which is common to the entire tax system in the Czech Republic. A particular subject of interest is directly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Ing. Eva Vincencová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miroslava Fiedlerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting