Kristýna VÁVROVÁ

Diplomová práce

Terciární vzdělávání studentů se zrakovým postižením

Tertiary education of students with visual disabilities
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou terciárního stupně vzdělávání osob se zrakovým postižením. Zejména z hlediska podpory a úpravy podmínek během jejich studia na vysoké škole. V teoretické části je pozornost věnována charakteristice osob se zrakovým postižením a vymezení specifik každodenního života plynoucích ze zrakového postižení. Dále pojednává o terciárním stupni vzdělávání včetně možností …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of tertiary education of people with visual disabilities. Especially in terms of supporting and adapting conditions during their studies at college. In the theoretical part, attention is paid to the characteristics of visual impairment's people and the specific definition of everyday life resulting from visual disabilities. It also deals with the tertiary level …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Hana Novohradská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÁVROVÁ, Kristýna. Terciární vzdělávání studentů se zrakovým postižením. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta