Mgr. Kateřina SACHROVÁ

Disertační práce

Umělecký styl ve výuce češtiny pro jinojazyčné mluvčí

The Poetic Style in Czech as a Foreign Language Education
Anotace:
Cílem této práce je popsat možnosti využití uměleckého funkčního stylu ve výuce češtiny pro nerodilé mluvčí. Na základě obsahové analýzy učebních materiálů byla vymezena role funkční stylistiky ve výuce a popsány způsoby využití uměleckých textů v hodinách a v učebnicích češtiny pro cizince. Teoretickým základem pro výzkum byly práce zahraničních i tuzemských didaktiků cizích jazyků a požadavky na …více
Abstract:
The aim of this dissertation is to describe the potential of the poetic style in Czech as a Foreign Language education. We analysed the textual content of teaching materials and then described the role of stylistics in Czech as a Foreign Language teaching including the usage of the poetic texts in the process of language education. The theoretical background was based on the experience of both foreign …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 7. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc., Doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SACHROVÁ, Kateřina. Umělecký styl ve výuce češtiny pro jinojazyčné mluvčí. Plzeň, 2019. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/