Bc. Klára Žeravíková

Bakalářská práce

Péče o sirotky na Moravě v dlouhém 19. století na příkladu arcibiskupského sirotčince na Nových Sadech

Care for orphans in Moravia in the long 19th century on the example of Archbishop's orphanage at Nové Sady
Anotace:
Tématem bakalářské práce je péče o sirotky na Moravě v dlouhém 19. století na příkladu arcibiskupského sirotčince na Nových Sadech. Stěžejní část práce se zabývá arcibiskupským sirotčincem na olomouckém předměstí Nové Sady, kde hledá odpovědi na to, jak fungovala jeho organizace, kdo se o sirotky staral, jak trávily osiřelé děti svůj čas, jak byly zabezpečeny či jakého se jim dostalo vzdělání. Bakalářská …více
Abstract:
The main focus of this bachelor thesis is care for orphans in Moravia in the long 19th century on the example of Archbishop's orphanage at Nové Sady. The core part of the thesis focuses on the Archbishop's orphanage at Olomouc suburb Nové Sady and describes how the organization worked, who took care of the orphans, how did the children spent their time, how were they secured and what kind of education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D.
  • Oponent: prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta