Bc. Petra Birtusová

Diplomová práce

Genotypizace streptokoků se skupinovým antigenem G metodou polymerázové řetězové reakce

Genotypization of group G streptococci using polymerase chain reaction
Anotace:
V rámci předložené diplomové práce jsme zavedli druhově specifickou polymerázovou řetězovou reakci pro druhovou identifikaci kmenů streptokoků se skupinovým antigenem G izolovaných z klinického materiálu humánní provenience. Dále jsme se zabývali detekcí genu kódujícího streptolyzin S, a to rovněž s využitím polymerázové řetězové reakce. Provedli jsme optimalizaci polymerázové řetězové reakce pro průkaz …více
Abstract:
The aim of presented thesis was the development of the species-specific polymerase chain reaction for the identification of group G streptococci isolated from the clinical material of human origin. The second part of the work dealt with the detection of the gene encoding streptolysin S using the polymerase chain reaction. We performed an optimization of polymerase chain reaction for detection of Streptococcus …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. MVDr. Jaroslava Mazurová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Birtusová, Petra. Genotypizace streptokoků se skupinovým antigenem G metodou polymerázové řetězové reakce. Pardubice, 2008. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická