Bc. Petra Birtusová

Master's thesis

Genotypizace streptokoků se skupinovým antigenem G metodou polymerázové řetězové reakce

Genotypization of group G streptococci using polymerase chain reaction
Abstract:
V rámci předložené diplomové práce jsme zavedli druhově specifickou polymerázovou řetězovou reakci pro druhovou identifikaci kmenů streptokoků se skupinovým antigenem G izolovaných z klinického materiálu humánní provenience. Dále jsme se zabývali detekcí genu kódujícího streptolyzin S, a to rovněž s využitím polymerázové řetězové reakce. Provedli jsme optimalizaci polymerázové řetězové reakce pro průkaz …more
Abstract:
The aim of presented thesis was the development of the species-specific polymerase chain reaction for the identification of group G streptococci isolated from the clinical material of human origin. The second part of the work dealt with the detection of the gene encoding streptolysin S using the polymerase chain reaction. We performed an optimization of polymerase chain reaction for detection of Streptococcus …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2008
  • Supervisor: doc. MVDr. Jaroslava Mazurová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Birtusová, Petra. Genotypizace streptokoků se skupinovým antigenem G metodou polymerázové řetězové reakce. Pardubice, 2008. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická