Bc. Jakub SZKANDERA

Diplomová práce

Algoritmy hledání cest pro městské prostředí

Path-planning Algorithms for Urban Models
Anotace:
Tato práce pojednává o globální a lokální navigaci chodců v dynamicky se měnících virtuálních modelech měst. Zvolili jsme jednu existující metodu (D* Lite) ze skupiny existujících heuristických dynamických algoritmů. Pokusili jsme se rychlit přepočet cesty D* Lite za použití lokáních metod. Dále jsme se zaměřili na myšlenku společné cesty, abychom urychlili výpočet nejkratších cest. Toto rozšíření …více
Abstract:
This thesis deals with global and local navigation of pedestrians in dynamicaly changing virtual city models. We chose one method (D* Lite) from the group of existing heuristic dynamic algorithms. We tried to decrese the computational time of D* Lite path replanning by using local methods. We also focused on a unified way to speed up calculation of shortest paths. This expansion proved to be very valuable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SZKANDERA, Jakub. Algoritmy hledání cest pro městské prostředí. Plzeň, 2015. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/