Mgr. David Gešvindr

Rigorózní práce

Software Architecture Optimization in Cloud Applications

Software Architecture Optimization in Cloud Applications
Anotace:
Cloud computing se stává oblíbeným řešením pro provoz aplikací. Nasazení aplikací do cloudu však samo o sobě neposkytuje garanci vysokého výkonu, škálovatelnosti a dalších souvisejících kvalit, což může být nečekaným překvapením pro softwarové inženýry, kteří nevěnují pozornost správnému návrhu architektury cloudové aplikace a očekávají, že cloud sám o sobě vyřeší nedostatky v návrhu jejich aplikací …více
Abstract:
Cloud computing is becoming a popular approach to software application operation. Application deployment in the cloud is not itself a guarantee of high performance, scalability, and related quality attributes, which may come as a surprise to many software engineers who detract from the importance of proper design of a cloud application, expecting that the cloud itself is the solution. We have identified …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Oponent: RNDr. Marek Rychlý, Ph.D., doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Rigorózní řízení / obor:
Informatika / Informační systémy

Práce na příbuzné téma