Bc. Lucie Nováková

Bakalářská práce

Vliv vybraných barev na pozornost

The Effect of Selected Colors On Attention
Anotace:
Cílem této práce bylo zjistit, zdali v přirozeném prostředí existuje významný vliv červené a modré barvy na výkon v testu pozornosti, subjektivní pocit ospalosti a jejich změny v závislosti na fázi dne a počtu vypitých kofeinových nápojů. Výzkumný soubor tvořilo 136 osob ve věku 19- 26 let, z toho 118 žen a 18 mužů. Pozornost byla testována pomocí pozornostní hry a pocit ospalosti dotazníkem subjektivní …více
Abstract:
The aim of this thesis was to find out, whether there is a significant influence of red and blue colors on attention performance, subjective sleepiness and their changes depending on time of day and number of caffeinated drinks drank. The experiment was performed as a natural experiment with remote data collection through mobile phones. The testing group was made of 136 people of 19-26 years of age …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta