Ján Tomaník

Bakalářská práce

Benchmarking API pro Bluetooth komunikaci pro multiplatformní webové aplikace

Benchmarking of Bluetooth Communication APIs for Multi-Platform Web Applications
Anotace:
Cieľom práce bolo porovnávanie a testovanie knižníc používaných pre komunikáciou webového prehliadača a natívneho API so zariadeniami pomocou technológie Bluetooth. Teoretická časť je rozdelená do dvoch častí. V prvej časti je popísaná technológia Bluetooth, jej vývoj, rozdelenie a zabezpečenie. Druhá časť popisuje vývoj aplikácií a porovnáva natívnu, hybridnú a webovú cestu vývoja a možné použiteľné …více
Abstract:
The aim of the work was to compare and test libraries used for communication of the web browser and native API with devices using Bluetooth technology. The theoretical part is divided into two parts. The first part describes Bluetooth technology, its development, distribution and security. The second one describes the development of the application and compares the section of native, hybrid and web …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2022
  • Vedoucí: Pavel Moravec
  • Oponent: Michal Krumnikl

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava