Jitka Popovská

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Problematika transformace v Domově pro osoby se zdravotním postižením pro mentálně postižené občany s kombinovanými vadami.

Transformation Issues in the Home for People with Disabilities for Mentally Impaired Citizens.
Abstract:
ANOTACE Ústředním tématem mé Absolventské práce je transformace sociálních služeb. Uvedenou problematikou jsem se zabývala z teoretického hlediska, kdy jsem čtenáři nabídla pojmové vymezení slov transformace, deinstitucionalizace, chráněné bydlení, a dalších. Zařadila jsem pro lepší ilustraci také příklad dobré praxe. Plynule jsem přešla z části teoretické do části výzkumné. Zde jsem prostřednictvím …more
Abstract:
ANNOTATION The central theme of my Graduate Work is the transformation of social services. I dealt with this issue from a theoretical point of view, when I offered the reader a conceptual definition of transformation, deinstitutionalization, sheltered housing, and others. I also included a good practice example for better illustration. I went smoothly from theoretical to research. Where, through the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 6. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 8. 2019
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Libor Novosád, PhD.
  • Reader: Mgr. Miroslav Snášel

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS - College of Social Work Olomouc

vyšší odborný program / field:
Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.