Jitka Popovská

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Problematika transformace v Domově pro osoby se zdravotním postižením pro mentálně postižené občany s kombinovanými vadami.

Transformation Issues in the Home for People with Disabilities for Mentally Impaired Citizens.
Anotácia:
ANOTACE Ústředním tématem mé Absolventské práce je transformace sociálních služeb. Uvedenou problematikou jsem se zabývala z teoretického hlediska, kdy jsem čtenáři nabídla pojmové vymezení slov transformace, deinstitucionalizace, chráněné bydlení, a dalších. Zařadila jsem pro lepší ilustraci také příklad dobré praxe. Plynule jsem přešla z části teoretické do části výzkumné. Zde jsem prostřednictvím …viac
Abstract:
ANNOTATION The central theme of my Graduate Work is the transformation of social services. I dealt with this issue from a theoretical point of view, when I offered the reader a conceptual definition of transformation, deinstitutionalization, sheltered housing, and others. I also included a good practice example for better illustration. I went smoothly from theoretical to research. Where, through the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2019
  • Vedúci: PhDr. Mgr. Libor Novosád, PhD.
  • Oponent: Mgr. Miroslav Snášel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS - College of Social Work Olomouc

vyšší odborný program / odbor:
Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.