Theses 

Strategic Analysis and Plan of a Selected Enterprise – Bc. Lukáš Málek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lukáš Málek

Diplomová práce

Strategic Analysis and Plan of a Selected Enterprise

Strategická analýza a plán vybraného podniku

Anotace: Málek, L. Strategická analýza a plán vybraného podniku. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. Tento text popisuje strategické nástroje, které jsou využitelné pro strategický management společností. Tato práce také zahrnuje obecná doporučení týkající se využití strategické analýzy. Součástí této práce je výběr podniku a analýza současného stavu tohoto podniku. Text popisuje návrh na využití specifických strategických kroků pro vybraný podnik. Diplomová práce by mohla sloužit jako zdroj informací pro skutečné společnosti a podnikatele.

Abstract: Málek, L. Strategic Analysis and Plan of a Selected Enterprise. Diploma thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2015. The text describes strategic tools that are useful for strategic management of companies. This thesis also includes general recommendations regarding the use of strategic analysis. Part of this work is the selection of an enterprise and an analysis of current situation of the enterprise. The text describes the proposal for the use of specific strategic steps for the selected enterprise. The diploma thesis could serve as a source of information for real companies and entrepre-neurs.

Klíčová slova: Diplomová práce, strategická analýza, finanční analýza, strategický plán, ukazatele, management

Keywords: Diploma thesis, ratios, strategic plan, strategic management, strategic analysis, financial analysis

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ivana Blažková, Ph.D.
  • Oponent: Vladislava Štenclová, externi

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/49132/priloha/41544 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/49132/posudek/vedouci Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/49132 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/49132/posudek/oponent/37068 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
refereeReview refereeReview
thesis thesis
appendix appendix
advisorReview advisorReview
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 10. 12. 2018 14:13, 50. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz