Kateřina Štursová

Bakalářská práce

\kur{N,N}-Difenylaminothiofen jako donorní jednotka využívaná ke konstrukci push-pull chromoforů aplikovaných v oblasti biozobrazovaní

\kur{N,N}-Diphenylaminothiophene as a Donor Unit Used for the Construction of Push-pull Chromophores Applied in Bioimaging
Anotace:
Tato bakalářská práce se týká N,N-difenylaminothiofenu (DFTA) jako relativně nové donorní jednotky. Push-pull chromofory obsahující DFTA strukturní motiv nachází uplatnění především v moderních oblastech optoelektroniky a biozobrazování. Tato práce přehledně shrnuje přípravy DFTA, dále uvádí vybrané příklady DFTA-chromoforů včetně jejich využití v materiálové chemii, především v oblasti vizualizace …více
Abstract:
This bachelor thesis is mainly devoted to N,N-diphenylaminothiophene (DFTA). DFTA is a relatively new donor unit and it can be the part of various đ-conjugated systems. Push-pull chromophores containing DFTA structural motif are largely utilized especially in modern areas of optoelectronics and bioimaging. This bachelor thesis summarizes the methods of DFTA synthesis and introduces selected examples …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Filip Bureš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Štursová, Kateřina. \kur{N,N}-Difenylaminothiofen jako donorní jednotka využívaná ke konstrukci push-pull chromoforů aplikovaných v oblasti biozobrazovaní. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální chemicko-biologické obory / Klinická biologie a chemie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.