BcA. Vladimír Micenko, DiS.

Diplomová práce

Porovnanie výuky improvizácie na európskych a amerických jazzových školách

Comparison of teaching improvisation at European and American jazz schools
Anotace:
Anotace Diplomová práce „Porovnání způsobu výuky improvizace na evropských a amerických jazzových školách“ pojednává o rozdílných způsobech pedagogického přístupu k improvizaci na vybraných amerických a evropských školách. Analyzuje i jejich vliv na autenticitu interpreta.
Abstract:
Annotation: The diploma thesis "Comparison the way of improvisation teaching at European and American jazz schools" deals with different ways of pedagogical approach to improvisation at selected American and European schools. It also analyses their influence on the artist's authenticity.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 10. 2017
  • Vedoucí: BcA. Jiří Levíček
  • Oponent: MgA. Vít Křišťan

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/xqffw/