BcA. Veronika KUBÍČKOVÁ, DiS.

Diplomová práce

Vývoj repertoáru pro klavírní duo

The development of repertoire for piano duo
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vývojem repertoáru pro klavírní duo. Konkrétně se zaměřuje na genezi prvních děl pro klavírní duo a rozvoj literatury pro toto obsazení ve světě i u nás. Práce je rozdělena do čtyř samostatných částí. V první kapitole stručně charakterizuje historické počátky klavíru a klavírní techniky v určitých obdobích. Cílem druhé části je pojednání o technických aspektech čtyřruční hry …více
Abstract:
This thesis deals with the development of the repertoire for piano duo. Specifically, it focuses on the genesis of the first works for piano duo and development literature for this occupation in the world and in us. The work is divided into four separate parts. The first chapter briefly describes the historical origins of the piano and piano technique at certain times. The second part focuses on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
Zveřejnit od: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Viktor Velek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUBÍČKOVÁ, Veronika. Vývoj repertoáru pro klavírní duo. Ostrava, 2014. diplomová práce (MgA.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta umění

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta umění

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Fakulta umění

Magisterský studijní program / obor:
Hudební umění / Klavír